Archief voor april 2009

De Vlaamse drie partijen dictatuur.

april 28, 2009

boeienBeste lezer,

U leeft toch in een democratie niet?  Meer nog om de twee jaar mogen we in dit apenlandje naar de stembus gaan.  Een SUPER democratie moet dit zijn. Niet dus….

Dit land wordt eigenlijk geregeerd, door een vierpartijen dictatuur, Vlaanderen door een drie partijen dictatuur.  VLD, SPa en CD&V.  Telkens wanneer een nieuwe concurent de kop op steekt, wordt deze vakkundig afgemaakt door deze zelfverklaarde democratische partijen.   Men kan tollereren dat er partijtjes zijn die in de marge van het politiek landschap oppereren.  Meer nog deze worden regelmatig opgevrijd om deel te nemen aan de regering.  Met als enig gevolg dat ze dan later geofferd worden als grote zondebok voor alles wat in die legislatuur is misgegaan.  Klinkt het bekend?  NVa ?  Groen?

Maar o wee, als er een partij toch wel even boven die kiesdrempel uit stijgt, dan gaat de operatie beschadiging in werking.  Bij andere partijen ging men zijn heil zoeken in politieke processen of ondemocratische afspraken voor de verkiezingen.  Jammer genoeg is Lijst Dedecker niet zo’n makkelijk slachtoffer.  Er is niets in het programma dat een nieuw Cordon Sanitaire rechtvaardigd, en zeker geen aanleiding tot een  politiek proces.   Maar toch, een kleine partij wordt groot, dus “Barbertje moet hangen”.    

Het Vlaamse Triumviraat moest dus een andere oplossing zoeken.  Het was het zelfverklaarde zo democratische Open-VLD dat met de oplossing kwam.  Met manipulatie slaagde ze erin een nobody uit het Federale Parlement te laten overlopen.  Iets waar ik in sé niets op tegen heb.  Als je jezelf niet meer kan vinden in een bepaald partijprogramma, moet je conclusies trekken.  Daar is niets mis mee.  Het imorele van deze daad, zit in het feit dat Open-VLd niet op Mr Vinck zit te wachten, integendeel deze persoon is slechts een instrument gebruikt door deze partij om Lijst De Decker te treffen.  Een fraaie staaltje van achterkamerpolitiek van een partij die toch zegt ervoor de mensen te zijn.

Maar goed hun opzet is geslaagd.  Lijst Dedecker is zo goed als drooggelegd.   Door een interpretatie van de regelementen. Want inderdaad de fractie in het Federale Parlement is nu te klein geworden.   Maar het regelement zegt dat de fracties bepaald worden op de eerste zitting van de nieuwe legislatuur.  Toen was LDD wel een volledige fractie.  Dus weerom interpretatie beste lezer.

Maar goed Lijst Dedecker heeft dus een financiële slag gehad, maar is niet dood.  Een partij als de onze bestaat niet door de postjes of de financiële middelen.  Maar door de overtuiging in een partijprogramma dat er staat.  Voor u, voor mij, voor Vlaanderen.  Lees ons programma beste lezer, en overtuig uzelf dat we deze behandeling al dan niet hebben verdiend.

Ik kan u verzekeren LDD GAAT DOOR, overtuigender dan ooit, zelfzekerder dan ooit.  Partij centen bepalen niet uw toekomst, maar visie en de wil om deze uit te voeren.   Bent u net als ik, gedegouteerd door deze achterkamerpolitiek, bent u het ook beu dat drie partijen beslissen wie er politiek mag bewegen in Vlaanderen en wie niet?. Kortom wil u echt verandering??  Laat u dan horen op 7 juni en stem voor LDD.   TEGEN DE VLAAMSE DRIE PARTIJEN DICTATUUR!

Luc,

Advertenties

Gemeenteraad

april 27, 2009

Beste lezer,

Op maandag 4/5 vindt de vijfde gemeenteraad van dit jaar plaats. Deze vergadering start om 20.00 in de raadszaal van het gemeentehuis Sint-Katelijne-Waver.  Deze vergadering is openbaar.

De agenda vindt u hier

Luc,

Katelijne houdt vast aan grijze huisvuilzakken

april 27, 2009

Na een studie van de ophaling van het afval heeft Katelijne besloten om niet in het diftarsysteem te stappen. Daardoor blijven de grijze vuilniszakken behouden.

Deze keuze is onder meer ingegeven door de bevinding dat dit systeem de gemeente jaarlijks 150.000 euro extra kost. Voorts zou het containerpark met diftar meer bezoekers aantrekken, wat ook een meerkost inhoudt. “Met de 2 euro die per zak wordt aangerekend, slagen we erin de verwerking van het restafval volledig te betalen”, klinkt het.

Om inwoners nog bewuster met afval te leren omgaan, wil Katelijne wel inzetten op campagnes rond bijvoorbeeld thuiscomposteren en beter sorteren.

JVDPO

Bron GVA 18/04

MIJN VISIE:

Een beslissing die duidelijk steunt op goed bestuur!   De LDD-fractie heeft  als coalitiepartner dan ook mee zijn been stijf gehouden.  Dit ondanks grote druk van de betrokken intercommunales.  Een beslissing met uw toekomst voor ogen beste medeburger.  Het financiële kostenplaatje van deze formule weegt inderdaad niet op tegen de mogelijke voordelen.  Deze beslissing is mede mogelijk gemaakt, doordat u, beste medeburger van Sint-Katelijne-Waver tot de betere sorteerders van onze provincie behoort.  Waarvoor onze oprechte dank.

Voorwaar een mooie bestuursbeslissing die genomen is zonder externe beïnvloeding of druk van schreeuwerige oppositiepartijen…die de beslissing van het gemeentebestuur probeerde te forceren voordat alles correct gewikt en gewogen was.  Jammer voor hen had het gemeentebestuur reeds zijn huiswerk gemaakt.

Luc

Starters BVBA

april 25, 2009

Beste lezer,

Eindelijk is het zover, de wetgeving gaat een starters BVBA toelaten.  Voorwaar een mooie zet, naar een ondernemingsvriendelijk klimaat toe.

Misschien eerst even verduidelijken waarom zo’n starters BVBA naar mijn mening noodzakelijk is.  Een BVBA is een juridische bedrijfsvorm met beperkte aansprakelijkheid.  Het privékapitaal van de ondernemer wordt in deze vorm beschermd.  Zo vermijd je dat mensen die willen ondernemen, na een mislukking voor het leven gestraft worden.  Een mooie juridische vorm, voor een jonge ondernemer dus.  Was het niet dat voor een BVBA  een startkapitaal van tenminste 18000 euro nodig is.  Een drempel die voor vele jonge ondernemers helaas te hoog is.  Veel ambitieuze en waardevolle plannen worden zo voortijdig in de kast opgeborgen.  De enige oplossing was vaak een éénmanszaak op te richten, waar je ten volle hoofdelijk verantwoordelijk bent voor een failissement. Dus ook het privé-kapitaal van de ondernemer.

Met een Starters BVBA is dit niet nodig, het inzet kapitaal bedraagt 1 euro.  De jonge ondernemer kan dus zonder investering instappen en zijn privé-kapitaal is beschermd.  Een drempelverlagende maatregel die ik kan toejuichen.  Het schept een ondernemingsvriendelijk klimaat, dat echt nodig is…..

Uiteraard dienen hier ook enkele beschermende maatregelen worden ingebouwd, naar schuldeisers toe.  Moet men vooral vermijden dat deze formule gaat gebruikt worden door cowboys.  Het statuut van Starter BVBA mag maar maximaal vijf jaar duren, daarna is men verplicht over te stappen naar een volwaardige BVBA met een startkapitaal van 18000 euro.  Ook dient bij aanvang een business-plan worden opgesteld, gecontroleerd door een boekhouder.

Een mooi iniatief, dat zeker waardevol zal zijn.

 

Luc,

LDD in Duffel

april 21, 2009

Beste Lezer,

Zoals jullie weten is LDD een partij, waarbij ruimte voor kinderen en de ontwikkeling ervan zeer belangrijk is.  In dat kader is voldoende ruimte voor deze ontwikkeling een groot goed voor onze partij.

Toen men in de wijk “De Beunt”  op de grens Duffel/Lier besloot om een nieuw speelplein in te huldigen, vonden onze lokale topkandidaten en campagnemedewerkers dit dan ook belangrijk genoeg om de opening bij te wonen. Lijst De Decker was dan ook met een ruime delegatie aanwezig om de mensen uit de wijk te steunen in hun project.

Jammer genoeg was de intresse van de andere politiekefracties in onze regio onbestaande.  Er was niemand anders aanwezig.  Zelfs de Lierse Burgemeester, Mevr. Van der Poorten , stuurde haar kat of moeten we zeggen haar schepen.

Het laat nog maar is zien waar de prioriteiten van de zelfverklaarde “traditionele” partijen liggen, en in elk geval niet bij de gewone man.

Het was voor onze LDD ploeg dan ook een eer op dit lokale evenement te mogen aanwezig zijn.

 

n567459193_1536550_9695483

Luc

De laatste zijn uiteraard de EERSTE….

april 17, 2009

Beste lezer,

Nadat we op Paasmaandag regionaal, de campagne hebben ingezet.  Zijn we nu ook lokaal er officieel aan begonnen.  Het spreek vanzelf dat we natuurlijk van start gegaan zijn, met onze lokale top-kandidate, Martine De Graef…..

Leuk detail, we zijn de eerste affiche op de lokale gemeenteborden.

Luc,1704200932417042009325

Campagne Website Regio Lier-Mechelen

april 16, 2009

Beste Lezer,

Zoals u weet komt 7 juni er met rasseschreden aan.  Daar de campagne op volle toeren begint te draaien. Heeft de regio Lier-Mechelen een eigen campagne website opgericht.

Meer info over de kandidaten, persmededelingen, het partijprogramma, u kan het allemaal vinden op onderstaande link:

http://lddnaarhetparlement.wordpress.com/

Mvg Luc,