Archive for the ‘Lokaal’ category

(bijna) Volledige gemeenteraad geeft 9000 euro aan Haïti…..

februari 2, 2010

Zoals elke gemeenteraad, wordt de openbare vergadering afgesloten, met enkele punten in het kader van ontwikkelingshulp. Tijdens voorbije raad kaderde deze uiteraard in de problematiek rond de ramp in Haïti. Het gemeentebestuur besliste om maar liefst 9000 euro te besteden aan drie diverse projecten die in deze regio aktief zijn. Het zou een mooie daad geweest zijn, als deze giften ondersteund zouden geweest en gedragen door de hele gemeenteraad. Jammer genoeg besloot de Vlaams Belang fractie om 1/3 van het bedrag niet mee te dragen. De twee koppige Vlaams Belang fractie die de al zes maanden trouwens slechts door één persoon vertegenwoordigd wordt, onthield zich op één van de donaties. Dit omwille van een incident, dat zich voor gedaan op nationaal partij niveau bij de Tsunami acties. Ik bespeur hier een interne nota van de vormingsdienst, die zoals gewoonlijk weer slaafs gevolgd wordt. Toch wil ik hier eerst enkele dingen recht zetten, die waarschijnlijk in de lokale schrijfsels zullen opduiken. Vooreerst is het geen extra besteding van uw belastingsgeld, beste burger. Elke gemeente wordt gevraagd jaarlijks een bepaald bedrag van zijn budget ter beschikking te stellen voor ontwikkelingshulp. De gemeente zijn hier vrij in, meestal hanteert men een norm van 0.7 procent van het budget. Het is duidelijk dat dit niet daar de zin van één bepaalde fractie is, duidelijk om etnische redenen. Want met projecten voor onze vierde wereld of gehandicapten blijkt er geen probleem te zijn dit goed te keuren. Maar laten we duidelijk zijn, het budget betreft ontwikkelingshulp is een budget dat nauwlettend moet worden toegekend. Het kaf moet van het koren gescheiden worden. De onafhankelijke meerderheidsfractie is hier zeer strikt, maar ook zeer reëel in. Zo heeft onze gemeente in het nabije verleden enkele financiële tegenslagen gehad. In dit kader heeft onze fractie ook verkregen op het ontwikkelingsbudget terug te brengen naar 0,40 procent van het budget. Een aanzienlijke besparing, maar geen asociale maatregel t.o.v. mensen in nood. Beleid met gezond verstand. Geen extremistische maatregelen, geen anti-politiek maar een aanvaardbaar evenwicht. Als onafhankelijk gemeenteraadslid had ik dan ook geen enkel bezwaar met het toekennen van deze dotaties. 9000 euro of 6000 euro het lijkt een klein verschil. Maar als je huis tegen de grond ligt, familieleden gestorven zijn, alles wat je hebt opgebouwd op één luttele seconde verdwenen is. Wel dan kan een klein deeltje van die 3000 een enorm verschil maken. Een aanzet naar een nieuwe start. Ik kan dan ook totaal niet begrijpen dan men omwille van komma-neukerij zulke giften wil hypothekeren. Bepaalde mensen hebben gisteren de kans gemist om groots te zijn. Gelukkig heeft de meerderheid van de raad zich bijna unaniem achter dit project geschaard. Zodat de dotaties onverwijld worden overgemaakt aan de betrokken organisaties. Sint-Katelijne-Waver heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Trouwens we kunnen trots zijn te stellen dat onze gemeente met 9000 euro, veel van zijn buurgemeenten en zelfs buursteden overtreft. Verantwoorde solidariteit….het moet kunnen.

Luc,

Advertenties

De pot…..de ketel…..enz….

januari 4, 2010

Graag wil ik langs deze weg reageren op enkele aantijgingen die gemaakt zijn in het laatste lokaal schrijfseltje van het Vlaams Belang.

Vooreerst wil ik stellen, dat ik het spijtig vind dat men overgaat tot persoonlijke aanvallen om hun krantje te kunnen vullen.  Het is ooit anders geweest.  Maar goed de schrijver van het artikel in gedachte verrast mij het niet.

Woorden als opportunist  waren weerom niet uit de lucht gegrepen.  Misschien hoog tijd op eens dieper in te gaan op de eigenlijke reden waarom ik bij het Vlaams Belang vertrokken ben, beste lezer.  Aanvankelijk  heb ik dit nooit openbaar willen stellen op de werking van de lokale afdeling niet in diskrediet te brengen.  Maar goed als zij het hard willen spelen ,ik ook.

Wel beste lezer kent u David Duke?  Neen, misschien gaat deze link u helpen http://en.wikipedia.org/wiki/David_Duke

Kort samengevat is deze persoon een hevig promotor van de “white power” beweging doorheen Amerika en Europa.  Een verspreider van rassenhaat in de zuiverste zin van het woord.   Ooit is hij zelfs “Grand Wizard” geweest van de KKK.  Een organisatie die bestaat uit meer dan honderd jaar van haat, geweld en ja moord op  Afro-Amerikanen, Joden,  Moslims, Chinezen en Latijns Amerikanen.

Wat heeft dit te maken met het Vlaams Belang in Sint-Katelijne-Waver ? Vraagt u zich af?  Wel ik moest u dit even schetsen want dit is de aanzet van mijn opstappen bij die partij.   In de zomer van 2008 was  Dhr Duke namelijk te gast in ons eigen landje. Uiteraard om zijn boodschap van haat en moord ook hier te promoten.   Een select kringetje van uitverkoren neo-fasischten was aanwezig. Waaronder jammer genoeg ook leden van het Vlaams Belang.  Meer nog, een gemeenteraadslid uit Sint-Niklaas zette zonder schroom zijn deur en zijn gastenkamer open voor Dhr Duke.

Net dit gegeven was voor mij een brug te ver.  Als mandataris draag je de ideologie uit van je partij, in al je handelingen in je dagelijkse leven.  Voor zo iemand de deur open zetten, is zijn ideologie onderschrijven.  Als mandataris draag je dan ook de verantwoordelijkheid hiervoor.   Net zoals zovele andere, kon ik deze ideologie niet onderschrijven en  ik vroeg dan ook om sanctie (lees ontslag) tegen deze mandataris.   Dit werd geweigerd door de partij-top. Integendeel, ik was de boeman omdat ik van zoiets banaal een zaak durfde maken.    Later zouden partijleden die heel wat minder op kerfstok hadden, wel uit de partij gezet worden.  Maar zij hadden geen mandaat. 

Dus ik hield mijn woord en trok de deur achter mij dicht.  De steun die ik  aanvankelijk van mijn mede fractieleden had verdween als sneeuw voor de zon.  Blijkbaar is voor de drie overgebleven fractieleden deze ideologie minder problematisch of verwerpelijk dan voor mij.  Hetzij zo.

Dit is de enige ware reden van mijn ontslag uit die partij, zoals u kan lezen zeer ver verwijderd van enig opportunisme.

Verder wil ik de schrijver van het bewuste artikel in hun krantje erop wijzen, dat hij voorzichtig moet zijn met beschuldigingen over en weer.   Ik wil hem eraan herinneren dat hij niks of weinig heeft bijgebracht of deelgenomen aan de campagne in 2007.  Dat hij ondanks een afwezigheid van meer dan een jaar op elke vergadering ,toch de vierde plaats heeft gekregen op die lijst.  Dat hij door zijn “trouwe kiezers”  op de verkiezingsdag verwezen werd van plaats 4 naar plaats 9.  Gelukkig zag een verkozen mandataris af van haar mandaat en is er nog zoiets als “de pot met kopstemmen”. Anders was de bewuste persoon  vooraf gegaan door  vier andere kandidaten. 

Tevens wil ik de schrijver eraan herinneren dat hij dit jaar afwezig (verontschuldigd) was op zeker vijf gemeenteraden.  Een percentage van 41% van de raden, moet ik hieronder dan de ideale mannier verstaan om de kiezers te vertegenwoordigen?

Momenteel zetel ik als onafhankelijke, maar doe mijn plicht, neem dossiers door, en ben aanwezig op de debatten.  De diepte van een putje in de stoep meten is niet alles. Om  te eindigen bij de tittel “De pot….de ketel….enz” , zeer jammer  dat het zo moet gespeeld worden……

Luc Vercammen,

Leegstand versus renovatie!!

november 25, 2009

Beste lezer,

Gisteren las ik onderstaand Belga bericht….mijn visie hieromtrent kan u lezen onderaan de persmededeling…

LDD klaagt leegstand van sociale woningen in Mechelen en Willebroek aan
       
MECHELEN 22/11 (BELGA) = Mechelen telt ruim tweehonderd sociale woningen die
langdurig leeg staan. In Willebroek zijn er 69 woningen al geruime
tijd niet meer bewoond. Geen toeval volgens Vlaams
volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD), die met de website http://www.leegstand.be een
meldpunt opstartte voor leegstaande woningen. “Dit wijst op slecht
management bij de sociale huisvestingsmaatschappijen die in de regio
Willebroek-Mechelen actief zijn”.
   De website krijgt meldingen vanuit heel Vlaanderen, maar “nergens
piekt de leegstand in het patrimonium van sociale huisvesting zo
dramatisch”, aldus Reekmans die samen met het Willebroekse gemeente- en
OCMW-raadslid Jo Goovaerts (LDD) op onderzoek trok.
   “Hoewel onze regio op papier een van de hoogste percentages sociale
woningen heeft in Vlaanderen, zijn de wachtlijsten bijzonder lang en is de
woonkwaliteit vaak abominabel”, zegt Goovaerts.
   De LDD’ers wijzen met een beschuldigende vinger naar de Mechelse
burgemeester Bart Somers en diens partij Open Vld. “De Mechelse Goedkope
Woning is van kop tot teen in handen van Somers’ eigen partij, die
trouwens ook jarenlang de Vlaamse ministers van Wonen afvaardigde,
maar staat helaas in heel Vlaanderen symbool van hoe een sociale
huisvestingsmaatschappij niét moet gerund worden”, zegt Reekmans. “Er is
een fundamentele koerswijziging nodig in de sociale
huisvestingssector en rampgebied Willebroek-Mechelen komt best eerst aan de beurt”
besluit Jo Goovaerts. JDV
/

Mijn visie:

Vooreerst is het zeker niet slecht dat de leegstand in kaart gebracht wordt, en het vergelijk met de wachtlijjsten gemaakt wordt.  Tot daar ben ik mee in het verhaal.  Dat dit moet gebeuren via verklik webistes zoals het Vlaams Belang ze regelmatig gebruikte,(waarvan ze trouwens zelf toegegeven hebben dat het niet de oplossing was)  is al een andere materie.  Maar goed, sommige mensen verkiezen nu éénmaal schreeuwen, boven een goed overleg ten gronde…….

Voorts wil ik bij het bovenstaande toch een nuance leggen.  Het is namelijke zo dat de Mechelse Goedkope Woning en ook de Duffelse volkswoningen, heel wat renovatie projecten lopen hebben.   Dit verklaart ook een deel van de leegstand.   Dat er een probleem is zal ik niet ontkennen, noch neem ik de handschoen voor Bart Somers op.  Maar als je de burger wil informeren moet je het niet éénzijdig doen en het totaal plaatje voorschotelen.  Dat is eerlijke politiek…..

Luc,

Woordje uitleg….

oktober 14, 2009

Beste lezer,

Zoals u via de media heeft kunnen vernemen is er voor onze lokale mandatarissen heel wat veranderd.  Zodoende krijg ik naast de vele bemoedigende woorden ook vele vragen  “wat ga je nu doen?”, “hoe ga je verder”.  Misschien is het moment gekomen om toch hier een daar een woordje uitleg te geven.

Vooreerst blijf ik mijn mandaten als onafhankelijke waarnemen.  Dit deed ik al voor Lijst Dedecker en dat zal ik blijven doen.  Ik kan jullie garanderen dat ik niet onmiddellijk met politiek zal stoppen.  We hebben nog drie jaar te gaan en mijn engagement t.o.v. de meerderheid en mijn collega’s van de vroeger LDD-fractie  blijft dezelfde.

Over mijn persoonlijke toekomst, kan ik nog niks zeggen.  Eerst en vooral wil even een periode om alles te laten bezinken en te overwegen. Daarna kijken we wel, welke opportuniteiten zich aanbieden.  Er worden momenteel vele vragen gesteld naar een eigen project, iets waar ik zeker niet afkerig tegenover sta.  Maar voor dit alles is het veel te vroeg op het moment.   Eerst bezinnen…..daarna pas handelen.

Ik blijf mij dus lokaal voor de volle 100 procent inzetten, voor uw en ons belang.   Dat ik dit ooit nog onder een partijvlag zal doen, daar kan ik u momenteel niet op antwoorden.

 

Luc,

Onze Fractielei(ij)dster spreekt….

oktober 10, 2009

Martine, overstap 001

Beste lezer,

Hierboven een woordje van de Liberaal & onafhankelijk-fractieleidster in onze gemeenteraad.  Zoals ik al eerder stelde, geen einde maar een nieuw begin.  Het spreekt vanzelf dat ik 100% op dezelfde lijn zit als Martine.  Na alles wat er is gebeurd, was er geen andere keuze dan deze die we in overleg en laat me duidelijk stellen in alle vrijheid genomen hebben.

Ook ik wil hierbij mijn engagement tov van de meerderheid herbevestigen.  Op politiek vlak zal er in Sint-Katelijne-Waver niets veranderen.  Integendeel we zijn nu meer op de lokale politiek gefocust dan ooit voorheen.

Wat de toekomst betreft, kan ik formeel zijn.  We zijn hier zeker nog niet politiek dood.  Concreet kan ik jullie nog niets voorschotelen, gezien de korte tijdsduur.  Maar u hoort nog van ons, de drive in deze regio,  de solidariteit, kortom de vriendschap heeft mij (ons) enorm verrast en vooral gemotiveerd.  We komen terug….

Luc,

P.S vergeef me de letterspeling in de titel, maar het geeft de voorbije maanden mooi weer….

Een einde… en een nieuw begin

oktober 9, 2009

Donderdagavond, 8 oktober 2009 heeft het voltallige bestuur van het Arrondissement Mechelen Lier dat 13 gemeenten omvat na rijp beraad en in overleg met de afdelingsbesturen, beslist om collectief haar ontslag uit de partij LDD in te dienen.

Reden van dit ontslag is het feit dat zowel Jean-Marie Dedecker als het partijbureau weigeren in te gaan op de vragen, gesteld in de brief van 5 oktober 2009 en ondertekend door Martine De Graef en Patrick Tersago.

In deze brief klagen de ondertekenaars het niet toepassen van de democratische regels en het niet respecteren van de eigen statuten aan.

Ook de aanstelling van een nieuwe provinciale vz welke gebeurt zonder overleg met de leden druist in tegen de statuten gestemd door de leden in 2008 op het statutair congres te Gent.

Het feit dat Jean-Marie Dedecker en het partijbureau weigeren hierover te praten heeft de beslissing tot ontslag gesterkt.

Deze beslissing betekent niet het einde van onze politieke activiteiten. Wij gaan verder op de manier waarop we bezig waren, wij blijven vertegenwoordigd in de gemeentelijke- en overlegorganen. Onze kiezers kunnen nog steeds op ons rekenen.

Gemeenteraad 07/09/2009

september 5, 2009

Beste lezer,

Op 07 september vindt in de raadszaal van het gemeentehuis, de eerste raadszitting van het nieuwe politiek jaar plaats.  Deze zitting is zoals openbaar en start op 20.00.

Luc,